Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Publishing Department

book_2011_.png

Гаркуша І.П., Курінний В.П., Мостіпан Л.Ф.

Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. - Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2011. -175с.

Read more


book_2011.png

Гаркуша И.П.

Физика: учеб. пособие: в 6 ч. Ч. 1. Механика / И.П.Гаркуша, В.П.Куринной. - Д.: Национальный горный университет, 2011. - 128с. - (Библиотека иностранного студента)

Read more


book2_2011.png

Лютий О.І.

Елементи статистичної термодинаміки в курсі фізики: навч. посібник / О.І.Лютий, Л.М.Глушко, А.О.Остапенко. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 197с. - Рос. мовою

Read more


book_2009.png

Гаркуша І.П., Курінний В.П., Мостіпан Л.Ф.

Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів. - Дніпропетровськ: НГУ, 2009. -175с.

Read more


book_2007.png

Гаркуша І.П., Мокляк З.П., Буслов Ю.О.

Фізика. Задачі з розв'язаннями: Навч. посібник. - Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 328с.

Read more


book.png

Лютий О.І., Поповченко С.Є.

Будова Землі та геологічні процеси у світлі релаксації пружної енергії речовини надр: Монографія. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 272 с.

Read more


book_2004.png

Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П.

Загальний курс фізики: Зб.задач. / І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний та ін.; За заг. ред. І.П.Гаркуші. - 2-ге вид., стер. - К.: Техніка, 2004. - 560 с.

Read more


book_2003.png

Гаркуша І.П., Горбачук І.Т., Курінний В.П.

Загальний курс фізики: Зб.задач. / І.П.Гаркуша, І.Т.Горбачук, В.П.Курінний та ін.; За заг. ред. І.П.Гаркуші. - К.: Техніка, 2003. - 560 с.

Read more


book_1995.png

Гаркуша І.П. та ін.

Збірник задач з фізики: Навч. посібник / І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, М.Ш.Певзнер; За заг. ред. І.П.Гаркуші. - К.: Вища шк., 1995. - 334 с.: іл.

Read more


© 2006-2019 Інформація про сайт