National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


Fluctuations and waves
pdf-icon.png Приложение к лабораторным работам № 4.1, 4.2
pdf-icon.png 4.1. Изучение стоячих волн и определение собственных частот колебаний струны
pdf-icon.png 4.2. Investigation of standing waves and determination of self-resonant frequency of string’s oscillation
pdf-icon.png 4.4. Изучение волновых явлений на поверхности воды
pdf-icon.png 4.6. Investigation of free oscillations of mathematical pendulum
pdf-icon.png 4.7. Изучение свободных колебаний оборотного маятника
pdf-icon.png 4.8. Определение скорости звука в твердых телах
pdf-icon.png 4.9. Определение скорости звука в воздухе
pdf-icon.png 4.27.1. Вимірювання за допомогою осцилографа
pdf-icon.png 4.27.2. Вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків
pdf-icon.png 4.27.3. Визначення відношення заряду електрона до його маси методом магнетрона
pdf-icon.png 4.27.4. Визначення магнітного пля соленоїда за допомогою датчика Холла
pdf-icon.png 4.27.5. Дослідження явища взаємної індукції
pdf-icon.png 4.27.6. Визначення роботи виходу електронів з металу
pdf-icon.png 4.27.7. Дослідження гістерезису феромагнітних матеріалів
pdf-icon.png 4.27.8. Дослідження процесів зарядки і розрядки конденсатора
pdf-icon.png 4.27.10. Investigation of damped oscillations
pdf-icon.png 4.27.11. Вивчення вимушених коливань у коливальному контурі
pdf-icon.png 4.27.12. Дослідження релаксаційних коливань
pdf-icon.png 4.27.13. Дослідження обміну енергією коливань у зв'язаних контурах
pdf-icon.png 4.37. Додавання взаємно перпендикулярних коливань
pdf-icon.png 4.42. Вивчення релаксаційних коливань


© 2006-2018 Інформація про сайт