National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time


Solid state physics
pdf.png 6.0. Додаток до робіт з фізики твердого тіла
pdf.png 6.1. Вивчення залежності опору напівпровідників від температури та визначення ширини забороненої зони напівпровідника
pdf.png 6.2. Вивчення залежності опору металів від температури
pdf.png 6.3. Дослідження роботи напівпровідникових діодів
pdf.png 6.4. Дослідження эфекту Хола у напівпровідниках
pdf.png 6.8. Дослідження роботи напівпровідникових випрямлячів за допомогою осцилографу
pdf-icon.png 6.60
Studying of a atom spectrum of hydrogen
pdf.png 6.62. Дослідження фотопровідності напівпровідників на прикладі фотодіоду
pdf-icon.png 6.68.
The study of the laws of thermal radiation
pdf-icon.png 6.77.
Дослідження поглинання гамма-випромінювання різними матеріалами
pdf-icon.png 6.81.
Вивчення законів теплового випромінювання


© 2006-2018 Інформація про сайт