НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Кафедра фізики забезпечує викладання курсу „Фізика” для студентів усіх технічних спеціальностей гірничого університету.

Сьогодні навчальний процес на кафедрі забезпечують 4 професорів, 8 доцентів, 7 старших викладачів, 1 асистенти, завідувач лабораторіями, провідний інженер, 7 старшіх лаборантів.

2013.jpg

На кафедрі працюють доктори фіз.мат. наук, професори: І.П.Гаркуша, А.В.Чернай; доктори техн. наук, професори: В.П.Курінний; кандидат фіз.мат. наук, професор М.О.Певзнер; кандидати фіз.мат. наук, доценти: Л.І.Барташевська, Л.М.Глушко, А.С.Зайцев, О.І.Лютий, А.О.Остапенко, Є.О.Якунін; кандидат техн. наук, доцент Л.Ф.Мостіпан; старші викладачі М.О.Журавльов, Л.А.Коваленко, Н.Л.Курнат, В.М.Мандрікевич, Т.В.Морозова, Л.П.Налбандян, М.Д.Солопов; асистенти Т.Є.Воронко, А.В.Подляцька; ведучий інженер Н.Г.Янченко; завідуючий лабораторіями ; старші лаборанти: М.К.Журавльов, Л.Г.Каменська. І.В.Лук’янчук, Т.В.Тютюнник, Л.В.Хлестун.

Всі викладачі кафедри мають базову університетську освіту і є фізиками за фахом.

Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається через аспірантуру та докторантуру.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.

У складі кафедри діють 7 навчальних лабораторій, предметна аудиторія, кабінет лекційних демонстрацій, майстерня, науково-дослідна лабораторія.

Головний напрямок наукової роботи був встановлений у 30-ті роки минулого сторіччя професором А. Е. Малиновським - експриментальне вивчення процесів горіння.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

· Руйнування та знеміцнення гірських порід під час вибуху та розробка методів керування процесом руйнування;

· Квантова теорія поля у разі ненулевих температур;

· Високоградієнтна магнітна сепарація;

· Статистична термодинаміка;

· Теорія гравітації та загальна теорія відносності.

© 2006-2018 Інформація про сайт