Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ЯКУНІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЯКУНІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціалізація – Металофізик

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

Загальні данні Публікації Матеріали курсу Видання Наукові інтереси

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Фізика" у 1993 р. Захистив кандидатську дисертацію по спеціальності 01.04.07 "Фізика твердого тіла". Стаж роботи у ВНЗ – 18 років.

На кафедрі працює з 1993 року. Викладає дисципліну "Фізика".

Загальна кількість методичних робіт – 7, наукових – 20.

Особенности формирования структуры в условиях лазерного оплавления сплава Fe80B20\\ Шестая международная конференция «Лазерные технологии в сварке и обработке материалов» 2013

Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов\\ «Науковий вісник Національного гірничого університету» - 2012 № 3.-. С. 63 - 67

Математическое моделирование процесса кристаллизации в применении к прогнозированию структуры закаленных из жидкого состояния металлов / Е. А. Якунин // Наук. вісн. Нац. гірн. ун-ту . - 2012. - № 3. - С. 63-67.

Условия формирования композиционніх аморфно-кристаллических структур при затвердевании металлических расплавов\\ Композитные материалы. – 2010.-Т. 4, № 2. – С.67 – 69

Моделирование процессов формирования структуры в условиях лазерной обработки с оплавлением поверхности\\ Сб. докл. Шестой межд. конф «Математическое моделирование и информационные технологии в сварке и родственных процессах» Киев: Международная ассоциация «Сварка», 2010. -. С. 97 -101

Лазерное поверхностное упрочнение алюминиевых сплавов\\ Науковий вісник НГУ. – 2008.-№7. - С. 94 – 96.

Особенности теплопереноса и кристаллизации при лазерной обработке сплавов с оплавлением поверхности / А. Б. Лысенко, Н. А. Коровина, Е. А. Якунин, Г. П. Брехаря, А. П. Шпак // Металлофизика и новейшие технологии . - 2005. - 27, № 11. - С. 1503-1518.

Особенности теплопереноса и кристаллизации при лазерной обработке сплавов с оплавлением поверхности\\Металлофизика и новейшие технологии. – 2005.-т. 27, № 11. – С. 1503 – 1518.

Метод упрочняющей поверхностной лазерной обработки с применением предварительного электролитического нанесения легирующего компонента\\ Сборник научных трудов национального горного университета. – 2005.-№22. – С. 144 – 148.

Исследование механизмов упрочнения при лазерном оплавлении сплавов алюминия с переходными металлами \\Сборник научных трудов национального горного университета. – 2005.-№22. – С. 149 – 154.

Особенности лазерного влияния на поверхность эвтектических сплавов / И. М. Спиридонова, Е. А. Якунин, А. А. Якунин // Доп. НАН України . - 2000. - № 12. - С. 107-111.

Гаркуша І.П. Фізика : метод. рек. до лаб. роб. № 6.4 Исследование эффекта Холла в полупроводниках студ. всіх напрямів підготовки / І.П. Гаркуша, Є.О. Якунінн, А.В. Подляцька – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2013 . – 6 с.

Вплив лазерного випромінювання на структуру та властивості сплавів.

© 2006-2019 Інформація про сайт