Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

Завідувач кафедри, професор

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціалізація – Теоретична фізика

Контакти: корпус 2, ауд. 33, тел. (056) 744-61-87

E-mail: GarkushaIP@nmu.org.ua

Загальні данні Публікації Матеріали курсу Видання Наукові інтереси

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Теоретична фізика" у 1959 р. та цільову аспірантуру в лабораторії теоретичної фізики ЦНДІЧМ м.Москва у 1962 р. Захистив кандидатську дисертацію у 1965р.

На кафедрі працює з 1962 року. З 1991 року – завідувач кафедри фізики, з 1997 року – професор. У 1997 році удостоєний звання "Соросівський доцент". Викладає дисципліну: "Фізика".

Загальна кількість методичних робіт – 54, наукових – понад 120, з них 6 навчальних посібників з грифом МОН України.

Напрямок наукових досліджень: взаємодія лазерного випромінювання з речовиною.

Гаркуша І.П. Деякі питання роботи зі студентами перших курсів / І.П. Гаркуша, П.Ш. Певзнер // Конференція "Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України / М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2013.

Гаркуша І.П. Оптимізація програм з фундаментальних дисциплін на сучасному етапі науково-технічної революції як новий елемент стандарту вищої освіти / І.П. Гаркуша, П.Ш. Певзнер // Конференція "Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України / М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2013.

Гаркуша І.П. Теоретичні дослідження фізичних процесів в гірських породах, що протіка-ють при розповсюдженні в них ударних хвиль. / В.П. Курінний, І.П. Гаркуша // Геотехни-ческая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 97- С. 151 – 155.

Гаркуша И.П. Уравнение адиабаты для продуктов детонации взрывчатых веществ и про-дуктов взрыва с добавками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 104- С. 112 – 119.

Гаркуша И.П. Расчет коэффициентов в уравнении Тэта для многокомпонентных конден-сированных сред /Гаркуша И.П., Куринной В.П., Мандрикевич В.Н., Усик И.И. // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: МОНУ КДПУ, 2012.- №10 С. 52-59.

Гаркуша И.П. Оценка параметров УВ в пористих породах. / Куринной В.П., Гаркуша И.П.,Усик И.И., Мандрикевич В.Н. // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 105- С. 240 - 244.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.

Куринной В.П. Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Гаркуша И.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

І.П.Гаркуша. Роль фізичного лабораторного практикуму у підготовці фахівців з напряму «Гірництво». Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 73-77.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.
pdf.png
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" для напряму підготовки "Системи технічного захисту інформації"
pdf.png
Домашнє завдання
pdf.png
Програма дисципліни "Фізика" для студентів груп БСіт, УБіт
pdf.png
Програма дисципліни "Фізика" для студентів групи ГРгС-15
pdf.png
Комплексна контрольна робота з фізики для студентів напряму підготовки "Управління інформаційною безпекою"
pdf.png
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» напрям підготовки  6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»  
pdf.png
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» напрям підготовки 6.170103  «Управління інформаційною безпекою» 
pdf.png
Комплексні контрольні роботи для студентів факультету інформаційних технологій
pdf.png
Програми для спеціальності КНіт-15
pdf.png
Рекомендована література
pdf.png
Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
pdf.png
Физика. Ч. 1. Механика. Учебное пособие для  бакалавров отрасли знаний 0503 «Разработка полезных ископаемых».
pdf.png
Физика. Ч. 2. Молекулярная физика и термодинамика. Ч. 3.1. Электростатика. Постоянный ток. Учебное пособие для бакалавров отрасли знаний 0503 «Разработка полезных ископаемых».
pdf.png
Фізика Ч. 3. Електрика і магнетизм: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
pdf.png
Фізика Ч. 3. Электричество и магнетизм: Учебное пособие
pdf.png

Фізика. Ч. 4. Коливання і хвилі. Навчальний посібник: 

pdf.png

Физика. Ч. 4. Колебания и волны. Учебное пособие: 

pdf.png

Физика. Ч. 5. Волновая оптика. Учебное пособие:

pdf.png

Физика. Ч. 6.Квантовая физика. Учебное пособие:

pdf.png

Фізика. Ч. 7.Фізика атомного ядра і елементарних частинок Навчальний посібник:

pdf.png

Физика. Ч. 7.Физика атомного ядра и элементарных частиц . Учебное пособие:

pdf.png
Элементы физики полупроводников: учебн. пособие
pdf.png
Лекционные демонстрации по физике: учебн. пособие

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Постоянный ток : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 74 с.

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Электростатика : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 70 с.

Гаркуша И.П. Ч. 1. Механика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 129 с.

Гаркуша И.П. Ч. 2. Молекулярная физика и термо-динамика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2012 . – 96 с.

Гаркуша И.П. Элементы физики полупроводников: Учебное пособие / И.П. Гаркуша – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2012 . – 77 с.

Гаркуша І.П. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. / І.П. Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 175 с.

Гаркуша И.П., Куринной В.П. Физика. Ч. 1. Механика. Учебное пособие: – Д. Нацио-нальный горный университет, 2011. – 129 с.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан. Фізика.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. – Д. : Національній гірничий університет. 2011. - 175 с.

Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною.

© 2006-2018 Інформація про сайт