Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

Завідувач кафедри, професор

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціалізація – Теоретична фізика

Контакти: корпус 2, ауд. 33, тел. (056) 744-61-87

E-mail: GarkushaIP@nmu.org.ua

Загальні данні Публікації Матеріали курсу Видання Наукові інтереси

Закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Теоретична фізика" у 1959 р. та цільову аспірантуру в лабораторії теоретичної фізики ЦНДІЧМ м.Москва у 1962 р. Захистив кандидатську дисертацію у 1965р.

На кафедрі працює з 1962 року. З 1991 року – завідувач кафедри фізики, з 1997 року – професор. У 1997 році удостоєний звання "Соросівський доцент". Викладає дисципліну: "Фізика".

Загальна кількість методичних робіт – 54, наукових – понад 120, з них 6 навчальних посібників з грифом МОН України.

Напрямок наукових досліджень: взаємодія лазерного випромінювання з речовиною.

Гаркуша І.П. Деякі питання роботи зі студентами перших курсів / І.П. Гаркуша, П.Ш. Певзнер // Конференція "Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України / М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2013.

Гаркуша І.П. Оптимізація програм з фундаментальних дисциплін на сучасному етапі науково-технічної революції як новий елемент стандарту вищої освіти / І.П. Гаркуша, П.Ш. Певзнер // Конференція "Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України / М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д., 2013.

Гаркуша І.П. Теоретичні дослідження фізичних процесів в гірських породах, що протіка-ють при розповсюдженні в них ударних хвиль. / В.П. Курінний, І.П. Гаркуша // Геотехни-ческая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 97- С. 151 – 155.

Гаркуша И.П. Уравнение адиабаты для продуктов детонации взрывчатых веществ и про-дуктов взрыва с добавками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 104- С. 112 – 119.

Гаркуша И.П. Расчет коэффициентов в уравнении Тэта для многокомпонентных конден-сированных сред /Гаркуша И.П., Куринной В.П., Мандрикевич В.Н., Усик И.И. // Сучасні ресурсозберігаючі технології гірничого виробництва. – Кременчук: МОНУ КДПУ, 2012.- №10 С. 52-59.

Гаркуша И.П. Оценка параметров УВ в пористих породах. / Куринной В.П., Гаркуша И.П.,Усик И.И., Мандрикевич В.Н. // // Геотехническая механика. – Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2012- Вып. 105- С. 240 - 244.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.

Куринной В.П. Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Гаркуша И.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

І.П.Гаркуша. Роль фізичного лабораторного практикуму у підготовці фахівців з напряму «Гірництво». Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 73-77.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.
pdf.png
Робоча програма навчальної дисципліни "Фізика" для напряму підготовки "Системи технічного захисту інформації"
pdf.png
Домашнє завдання. Фізика один семестр
pdf.png
Комплексна контрольна робота з фізики для студентів напряму підготовки "Управління інформаційною безпекою"
pdf.png
Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» напрям підготовки  6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»  
pdf.png
Комплексні контрольні роботи для студентів факультету інформаційних технологій
pdf.png
Рекомендована література
pdf.png
Фізика. Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
pdf.png
Фізика Ч. 1. Механіка: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
pdf.png
Фізика Ч. 3. Електрика і магнетизм: Навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів
pdf.png

Фізика. Ч. 4. Коливання і хвилі. Навчальний посібник: 

pdf.png

Фізика. Ч. 7.Фізика атомного ядра і елементарних частинок Навчальний посібник:

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Постоянный ток : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 74 с.

Гаркуша И.П. Физика. Ч.3. Электростатика : навч. посіб. для студ. гірн. спец. вищ. навч. закл. / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2013. – 70 с.

Гаркуша И.П. Ч. 1. Механика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 129 с.

Гаркуша И.П. Ч. 2. Молекулярная физика и термо-динамика. Учебное пособие / И.П. Гаркуша, В.П. Куринной – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2012 . – 96 с.

Гаркуша И.П. Элементы физики полупроводников: Учебное пособие / И.П. Гаркуша – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2012 . – 77 с.

Гаркуша І.П. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. / І.П. Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан – Д. : ДВНЗ «НГУ», 2011 . – 175 с.

Гаркуша И.П., Куринной В.П. Физика. Ч. 1. Механика. Учебное пособие: – Д. Нацио-нальный горный университет, 2011. – 129 с.

І.П.Гаркуша, В.П.Курінний, Л.Ф.Мостіпан. Фізика.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Видання 3-тє, випр.. та доповн. – Д. : Національній гірничий університет. 2011. - 175 с.

Взаємодія лазерного випромінювання з речовиною.

© 2006-2019 Інформація про сайт