Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Фізика твердого тіла
pdf.png 6.0. Додаток до робіт з фізики твердого тіла
pdf.png 6.1. Вивчення залежності опору напівпровідників від температури та визначення ширини забороненої зони напівпровідника
pdf.png 6.2. Вивчення залежності опору металів від температури
pdf.png 6.3. Дослідження роботи напівпровідникових діодів
pdf.png 6.4. Дослідження эфекту Хола у напівпровідниках
pdf.png 6.8. Дослідження роботи напівпровідникових випрямлячів за допомогою осцилографу
pdf-icon.png 6.60
Вивчення спектра атома водню
pdf.png 6.62. Дослідження фотопровідності напівпровідників на прикладі фотодіоду
pdf-icon.png 6.68.
Вивчення законів теплового випромінювання
pdf-icon.png 6.77.
Дослідження поглинання гамма-випромінювання різними матеріалами
pdf-icon.png 6.81.
Вивчення законів теплового випромінювання


© 2006-2018 Інформація про сайт