Національний гірничий університет — відповідність Часу

Викладачі кафедри фізики
БАРТАШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

БАРТАШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціалізація – Електрофізика

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

Загальні данні Публікації Матеріали курсу Видання Наукові інтереси

Закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Радіофізика та електроніка" у 1971 р.

Працює на кафедрі фізики з 1971 року. Захистила кандидатську дисертацію по спеціальності "Фізика та хімія плазми" у 1988 році. Викладає дисципліну: "Фізика". Відповідальна за підвищеня кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри.

Загальна кількість методичних робіт 15, наукових – понад 40.

Барташевський С.Є. Пути повышения эффективности работы шахтных локомотивов / С.Є. Барташевський, Л.І. Барташевська // Збірник наукових праць НГУ : наук.-техн. зб. – Д. : НГУ, 2013. – № 38.

Юдина А.А., Барташевський С.Є, Барташевська Л.І. "Топливні елементи як джерело енергозабезпечення шахтних електровозів", тези доповіді ІІІ Всеукраїнської конференції трудентів, аспірантів і молодих науковців "Наукова весна 2012"; Юдина А.А., Барташевський С.Є, Барташевська Л.І. "Совершенствование тормозных систем шахтных электровозов" Всеукраїнська науково-практична конференція присвячена 90-річчю кафедри ТСТ "Сучасний стан перспективи розвитку транспортних систем гірничих підприємств"
pdf.png
Метод вказівки для самостйної підготовки до ЗНО
pdf.png
Метод вказівки з розділу Коливання та хвилі
pdf.png
Метод вказівки до розділу Електродинаміка Частина перша
pdf.png
Метод вказівки до розділу Електродинаміка Частина друга
pdf.png
Введение в практикум по разделу «Электричество и магнетизм».
pdf.png
Вступ до практикуму з розділу «Електрика та магнетизм»
pdf.png
Методические указания "Ионизация газов. Разряд в газах."
pdf.png
Методичні вказівки "Іонізація газів. Розряд газів."
pdf.png
Методичні вказівки до роботи "Дослідження гармонічних коливань пружинного маятника. Визначення жорсткості пружин при їх послідовному та паралельному з’єднанні."
pdf.png
Лабораторна робота 3.32 для студентів заочного відділення "Дослідження залежностей коефіцієнта корисної дії джерела струму і його потужностей від опору навантаження"
pdf.png
Методичні вказівки до лабораторної роботи 3.41 "Визначення індуктивності котушок". (для студентів заочного відділення)
pdf.png
Laboratory operations manual “Experimental validation of electric charge discretization (Millikan experiment)”
pdf.png
Програма навчальної дисципліни Фізика для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 1 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 2 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 3 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 4 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 5 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 6 для напрямку Гірницвто
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 7 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 8 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 9 для напрямку Гірництво
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 10 для напрямку Гірництво
pdf.png
Програма навчальної дисципліни Фізика для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 1 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 2 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 3 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 4 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 5 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 6 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 7 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 8 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 9 для напрямку Екологія
pdf.png
  Домашнє завдання ВАРИАНТ 10 для напрямку Екологія
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Вивчення залежності коефіцієнта корисної дії джерела струму та його потужності від опору навантаження» рос. та укр. мовами,

«Экспериментальное доказательство дискретности заряда (опыт Милликена)»,

«Фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу «Електродинаміка» частина ІІ», Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ", 2012 рік, затверджено протокол №11, 11.11.2011.

Фізика. Методичні вказівки до лабораторних робіт з розділу «Електродинаміка» Частина ІІ, 50 сторінок, Дніпропетровськ, НГУ, 2010 рік, затверджено до видання редакційною радою НГУ (протокол №4 від 21.04.2010)

Дослідження функції розподілу електронів за енергіями у вуглецевогідрогенному полум’ї при низькому тиску та вплив на неї різноманітних способів збурення полум’я.

© 2013 НГУ