National TU Dnipro Polytechnic — Compliance with the Time
 


3. Електрика та магнетизм
pdf.png 3.30. Вимірювання опору методом містка
pdf.png 3.31. Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
pdf.png 3.32. Дослідження залежностей коефіцієнта корисної дії джерела струму і його потужностей від опору навантаження
pdf.png 3.35. Експериментальне дослідження електростатичного поля методом моделювання
pdf.png 3.36. Визначення опору міліамперметра та опору джерела струму методом шунтування
pdf.png 3.38. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі
pdf.png 3.40. Визначення ємності конденсатора містком Соті
pdf.png 3.41. Визначення індуктивності котушок
pdf.png 3.43. Вивчення роботи двохелектродної лампи
pdf.png 3.48. Визначення відношення заряду електрона до його маси методом відхилення пучка електронів у магнітному полі Землі
pdf.png 3.49. Вивчення магнітного поля соленоїда


© 2006-2018 Інформація про сайт