Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

Друковані роботи кафедри у 2010-2011 р.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.

М. Ш Певзнер, Д.В. Холод. Фазовый переход в трёхмерной квантовой электродинамике при Т ≠0. Известия вузов. Физика. 2010, вып.2, стр 71– 75, (Россия, Томск).

M.Sh. Pevzner, D.V. Kholod. Static potential of a point charge in reduced QED3+1 Russian Physics Journal, 2010, v.53, №2, 182 – 187, (USA, New-York

М. Ш Певзнер, Д.В. Холод. Фазовый переход в трёхмерной квантовой электродинамике при Т ≠0. Известия вузов. Физика. 2010, вып.2, стр 71– 75, (Россия, Томск)

М. Ш Певзнер, Д.В. Холод. О нарушении киральной симметрии в КЭД3 Известия вузов. Физика. 2010, вып.2, стр 67–72, (Россия, Томск)

М. Ш Певзнер, Д.В. Холод. О характере нарушения киральной симметрии и структуре фермионного вакуума в КЭД3 Известия вузов. Физика. 2010, вып.4, стр 93–98, (Россия, Томск)

А.О. Певзнер, М.Ш. Певзнер. Движение заряженной частицы в поле заземлённой сферы. Известия вузов. Физика. 2010, вып.12, стр 39–44, (Россия, Томск)

M.Sh. Pevzner, D.V. Kholod. About phase transition in three-dimensional quantum electrodynamics at Т ≠0. Тези доповіді. Матеріали Міжнародної школи-семінару з нової фізики та квантової хромодинаміки. Дніпропетровськ. ДНУ. Травень, 2011р.

В. Ю. Ананченко, М. Ш Певзнер, А.В. Сущевський, Д.В. Холод..Про релятивістський ферміон у прямокутній сферично симетричній потенціальній ямі скінченної глибини в просторі двох вимірювань. Тези доповіді. XII Міжнародна науково-практична конференція "Людина і космос", Дніпропетровськ, ДНУ. Квітень, 2011р.

Ананченко, М. Ш Певзнер, А.В. Сущевський, Д.В. Холод.Порушення кіральної симетрії в КЕД3 та електронні рівні релятивістського ферміона у сферичній плоскій ямі скінченної глибини поблизу границі верхньогоконтинууму. Тези доповіді.Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА – 2011, Львів, ЛНУ. Травень, 2011р.

Лютий А.И., Глушко Л.Н. Расчёт давления реальный газов методом приведенных функций распределения вероятностей. // м.Дніпропетровськ, Науковий вісник НГУ, 2010., №7, 8

Чернай А.В. Разработка компонентов высокоэнергетических композиций //Монография. 2010. –с.188

Мещанинов С.К. Имитационная система промышленной безопасности угольных шахт ИСПБУШ. // м.Дныпропетровськ, Науковий вісник НГУ, 2010. - №1 С. 19 – 22

Мещанинов С.К. Синергетическая модель надежности функционирования горной выработки. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету, №34, Т.2., 2010. – С. 113-119.

Куринной В.П. К вопросу изучения детонации взрывчатых веществ с добавками / В.П. Куринной // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 86. - С. 255-257.

Куринной В.П. Теоретические исследования особенностей разрушения негабаритов накладными зарядами / В.П. Куринной // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 87. - С. 236-240.

Куринной В.П. Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Курінний В.П. Дослідження закономірностей протікання фізичних процесів в зарядній порожнині в породному масиві при вибусі вибухових речовин / В.П. Курінний // Науковий вісник НГУ. - Дніпропетровськ, 2010. - №7-8. - С. 50-55.

Куринной В.П. Исследование процесса разрушения горных пород в зависимости от параметров ударных волн / В.П. Куринной // Вісті Донецького гірничого інституту. - 2010. - № 2. - С. 168-172.

Куринной В.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Куринной В.П. Исследование влияния воздействия взрыва на начальную стадию трещинообразования в горных породах / В.П. Куринной // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер36. Куринной В.П. Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

Куринной В.П. Теоретические аспекты взрывного разрушения грунта цилиндрическими зарядами взрывчатых веществ / В.П. Куринной // Труды Междунар. научн.-прак. конференции «Форум горняков». - Дніпропетровськ, НГУ. - 2010 - С. 49-55.

В.П. Куринной, И.П. Гаркуша, Л.В. Прохорец Исследование процессов разупрочнения горных пород при взрыве зарядов с инертными промежутками / // Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 89. - С. 109-113.

Куринной В.П. Гаркуша И.П. Обоснование выбора параметров зарядов взрывчатых веществ для разрушения горных пород с различной структурой / Геотехническая механика. - Днепропетровск: ИГТМ НАН Украины, 2010. - Вып. 91. - С. 151-158.

Определение давления, необходимого для возбуждения ударных волн в горных породах / В.П. Куринной, И.П. Гаркуша // «Деформация и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках». Материалы XX международной научной школы им. академика С.А. Христиановича. - Симферополь: Таврический нац. ун-т, 2010. - С. 196-199.

І.П.Гаркуша. Роль фізичного лабораторного практикуму у підготовці фахівців з напряму «Гірництво». Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 73-77.

І.П.Гаркуша, М.О.Певзнер . Фізика як фундаментальна дисципліна програми підготовки інженерів. Збірник тез доповідей науково-методичної конференції «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління» .Дніпропетровськ, 12-13 травня 2011 р. Д. НГУ С. 77-79.

© 2006-2019 Інформація про сайт