Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Головний напрямок наукової роботи був встановлений у 30-ті роки минулого сторіччя професором А. Е. Малиновським - експриментальне вивчення процесів горіння.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

· Руйнування та знеміцнення гірських порід під час вибуху та розробка методів керування процесом руйнування;

· Квантова теорія поля у разі ненулевих температур;

· Високоградієнтна магнітна сепарація;

· Статистична термодинаміка;

· Теорія гравітації та загальна теорія відносності.

На кафедрі виконується єдина для всіх викладачів держбюджетна науково - дослідна робота «Наукові основи методичного забезпечення електронних лабораторних робіт фізичного практикуму у системі дистанційної освіти». Основні етапи:

1. Обґрунтування формування змісту і технології лабораторного фізичного практикуму у системі дистанційної освіти.

2. Розробка методичних посібників для лабораторних робіт з механіки та молекулярної фізики.

3. Розробка методичних посібників для лабораторних робіт з електрики та магнетизму.

4. Розробка методичних посібників для лабораторних робіт з коливань та квантової фізики.

Крім того всі викладачі займаються науковою роботою за напрямками власних досліджень.

© 2006-2019 Інформація про сайт