Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра фізики забезпечує підготовку бакалаврів з усіх напрямків. Фізика є однією з основних дисциплін природничо-наукового циклу, для переважного числа фахів університету вона служить базовою дисципліною.

Кафедра забезпечена освітньо-професійними програмами, навчальними планами, програмами дисциплін, які регулярно оновлюються. Індивідуалізація навчання включає можливість для кожного студента отримати консультацію з усіх питань навчальної роботи, кропітку роботу викладачів строго за графіками позааудиторних консультацій із різними за рівнем підготовки студентами.

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика»

© 2006-2019 Інформація про сайт