Національний гірничий університет — відповідність Часу

Викладачі кафедри фізики
ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

ГАРКУША ІГОР ПАВЛОВИЧ

Професор

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціальність -"фізика". Кваліфікація - фізик, фізик-теоретик і вчитель фізики

ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 33, тел. (056) 744-61-87

E-mail: Harkusha.I.P@nmu.one

КУРІННИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

КУРІННИЙ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

Професор

Доктор технічних наук

Спеціальність-"фізика".Кваліфікація - фізик,фізик-теоретик і викладач фізики

ORCID, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 34, тел. (056) 744-61-87

E-mail: Kurinnyi.V.P@nmu.one

БАРТАШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

БАРТАШЕВСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціальність – "Радіофізика та електроніка". Кваліфікація – радіофізик

ORCID, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

E-mail: Bartashevska.L.I@nmu.one

ВОРОНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

ВОРОНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціальність – "Фізика". Кваліфікація – фізик, викладач

ORCID, Scopus, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

E-mail: Voronko.T.Ye@nmu.one

ЗАЙЦЕВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

ЗАЙЦЕВ АНАТОЛІЙ СЕМЕНОВИЧ

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціальність – "Радіофізика та електроніка". Кваліфікація – радіофізик

ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

E-mail: Zaitsev.A.S@nmu.one

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

ТИТАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА

Доцент

Кандидат фізико-математичних наук

Спеціальність – "Прикладна фізика". Кваліфікація – магістр

ORCID, Scopus, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 34, тел. (0562) 744-61-87

E-mail: Tytarenko.V.V@nmu.one

ЖУРАВЛЬОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЖУРАВЛЬОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

В.о. завідувача кафедри. Старший викладач. Заступник декана факультету архітектури, будівництва та землеустрою з виховної роботи.

Спеціальність – "Фізика". Кваліфікація – фізик

ORCID, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 34, тел. (056) 744-61-87

E-mail: Zhuravlov.M.O@nmu.one

МАНДРІКЕВИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

МАНДРІКЕВИЧ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Старший викладач

Профорг факультету архітектури, будівництва та землеустрою

Спеціальність – "Радіофізика і електроніка". Кваліфікація – радіофізик

Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

E-mail: Mandrikevych.V.M@nmu.one

ПОДЛЯЦЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

ПОДЛЯЦЬКА АННА ВАЛЕРІЇВНА

Старший викладач

Спеціальність – "фізика". Кваліфікація – фізик

ORCID, Web of Science, Google Scholar

Контакти: корпус 2, ауд. 28а, тел. (0562) 46-90-22

E-mail: Podliatska.A.V@nmu.one

© 2013 НГУ