Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Основною формою роботи є залучення студентів до науково-дослідної роботи, яка виражається:

  • у виконанні студентами науково-дослідних робіт за напрямом наукових досліджень, що виконуються на кафедрі, з подальшою публікацією у наукових журналах;
  • у виступах на щорічних студентських науково-технічних конференціях у рамках тижня студентської науки, секція фізики;
  • в участі у всеукраїнських студентських олімпіадах з фізики;
  • в організації та проведенні олімпіад з фізики, щорічно в березені;
  • у безпосередній участі студентів у розробці та вдосконаленні методичних посібників, вказівок до лабораторних робіт, домашніх завдань, конспектів лекцій, збірників задач з розв’язками;
  • у безпосередній участі студентів у розробці та виготовленні нових лекційних демонстраційних дослідних приладів.

Науково-дослідна робота студентів на кафедрі фізики проводилася за такими напрямками:

1) підготовка до участі в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фізика”;

2) участь у науково-дослідній і науково-методичній роботі викладачів кафедри.

Студент групи АКіт-С-13 А.С.Медведєв брав участь у I-му турі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт з гуманітарних, технічних та природничих дисциплін, виборов право участі у II турі, виступив з доповіддю на підсумковій науково-практичній конференції, яка відбулася у Східно-Українському університеті імені Лесі Українки в м. Луцьк, та отримав грамоту в номінації "Краща презентація результатів наукових досліджень (2015рік).

Студенти групи АКіт-12 Ананченко В. Ю, та Сущевский А.В у 2013 році. брали участь у I-му турі Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт з гуманітарних, технічних та природничих дисциплін і одержали грамоту журі секції фізики. Ці самі студенти брали участь у IX Всеукраїнській наухово-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, де одержали грамоту за кращу доповідь.

Студентти Фоменко В.А. (гр. 151-16-2 ФІТ), Біда П. П. (гр 141-17-5 ЕТФ), виступили з доповідями відповідно на XIX та XX Міжнародній науково-практичній конференіії «Людина та космос».

Студент II курсу ЕТФ А.Є. Якунін (науковий керівник доц. Лютий О.І.), беручи участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Фізика”, вийшов у другий тур змагань, у ході яких посів 6-7 місце.

Під керівництвом доц. Остапенко А.О. активну участь у науково-дослідній роботі беруть студенти ГРФ Ананченко О.В. (утворення блоку регістрації ЕГД-течії); Зубко Є.Г. (утворення джерела високовольтної напруги); Готвянський В.Г. (утворення нового трансформатора Тесла); Ровенський О.О. (розробка і монтаж інофону); Максименко С. (розробка і монтаж низько - й високовольтного джерел напруги, розробка стикових комп’ютерних приладів та обчислювального стенду). Результати досліджень, зроблених зазначеними студентами, були оформлені у вигляді доповідей на черговій науково-технічній студентській конференції НГУ (секція фізики, квітень, 2011р. Дніпропетровськ).

Під керівництвом доц. Лютого О.І. та доц. Глушко Л.Н студенти I курсу ЕТФ Музика Н.С. Кайстря В.Д. працювали над подальшим вивченням рівняння стану реального газу, теорією фазових переходів та критичних явищ. Результати студентських досліджень оформлено у вигляді доповіді на черговій науково-технічній студентській конференції НГУ (секція фізики, квітень, 2011р. Дніпропетровськ), а також використано під час написання навчального посібника “Елементи статистичної термодинаміки в курсі фізики” (автори Глушко Л.Н., Лютий О.І., Остапенко А.О.), який перебуває у стадії підготовки до видання у видавництві РВК НГУ.

Під керівництвом проф. Певзнера М. Ш. студентом I курсу ДНУ Певзнером О. О. виконано роботу “Рух зарядженої частинки в полі заземленої сфери”, яка вийшла з друку в співавторстві. Студенти групи АКіТ-09 факультету інформаційних технологій В.Ю. Ананченко і А.В. Сущевський протягом поточного навчального року брали активну участь у науково-дослідній роботі кафедри фізики. Зокрема, зазначені студенти є співавторами доповідей на двох міжнародних конференціях: “Про релятивістський ферміон у прямокутній сферично симетричній потенціальній ямі скінченної глибини в просторі двох вимірювань” (XII Міжнародна науково-практична конференція "Людина і космос", Дніпропетровськ, ДНУ, 2011р.); “Порушення кіральної симетрії в КЕД3 та електронні рівні релятивістського ферміона у сферичній плоскій ямі скінченної глибини поблизу границі верхнього континууму” (Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРІКА – 2011, Львів, ЛНУ, 2011р.) та доповіді “Про рівні енергії ферміона у сферично симетричній плоскій ямі скінченної глибини навколо границь неперервного континууму” на IX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики”, (Київ, КПІ, Фізико-технічний інститут, 2011р.) На останній конференції доповідь В.Ю. Ананченко і А.В. Сущевського відзначена почесною грамотою. Результати досліджень зазначених студентів у співавторстві із співробітниками кафедри також надіслані до опублікування у спеціалізовані закордонні видання у вигляді двох статей: ”Про релятивістський ферміон у прямокутній сферично симетричній потенціальній ямі скінченної глибини в просторі двох вимірювань”, “Про релятивістський ферміон у прямокутній сферично симетричній потенціальній ямі скінченної глибини в просторі двох вимірювань”.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт