Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра фізики забезпечує підготовку бакалаврів з усіх напрямків. Фізика є однією з основних дисциплін природничо-наукового циклу, для переважного числа фахів університету вона служить базовою дисципліною.

Кафедра забезпечена освітньо-професійними програмами, навчальними планами, програмами дисциплін, які регулярно оновлюються. Індивідуалізація навчання включає можливість для кожного студента отримати консультацію з усіх питань навчальної роботи, кропітку роботу викладачів строго за графіками позааудиторних консультацій із різними за рівнем підготовки студентами.

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 015 "Професійна освіта"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 091 "Біологія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 101 "Екологія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 103 "Науки про Землю"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 122 "Комп’ютерні науки"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 123 "Комп’ютерна інженерія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалаврів спеціальності 125 "Кібербезпека"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 126 "Інформаційні системи і технології"

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна фізика» для бакалавр спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна фізика» для бакалавр спеціальності 161 "Хімічні технології та інженерія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Загальна фізика» для бакалавр спеціальності 172 "Телекомунікації та радіотехніка"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалаврів спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалаврів спеціальності 184 "Гірництво"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 185 "Нафтогазова інженерія та технології"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалавра спеціальності 193 "Геодезія та землеустрій"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалаврів спеціальності 263 "Цивільна безпека"

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізика» для бакалаврів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт"

© 2006-2020 Інформація про сайт