Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 


Електрика та магнетизм
pdf.png 3.30. Вимірювання опору методом містка
RAR 3.30. Вимірювання опору методом містка (робота для дистанційного виконання)
pdf.png 3.31. Вимірювання електрорушійної сили методом компенсації
pdf.png 3.31а. Вимірювання ЕРС методом компенсації            
pdf.png 3.32. Дослідження залежностей коефіцієнта корисної дії джерела струму і його потужностей від опору навантаження
pdf.png 3.33. Експериментальний доказ дискретності електричного заряду (дослід Міллікена) 
pdf.png 3.35. Експериментальне дослідження електростатичного поля методом моделювання
pdf.png 3.36. Визначення опору міліамперметра та опору джерела струму методом шунтування
pdf.png 3.38. Визначення горизонтальної складової напруженості магнітного поля Землі
pdf.png 3.40. Визначення ємності конденсатора містком Соті
pdf.png 3.41. Визначення індуктивності котушок
pdf.png 3.43. Вивчення роботи двохелектродної лампи
pdf.png 3.48. Визначення відношення заряду електрона до його маси методом відхилення пучка електронів у магнітному полі Землі
pdf.png 3.49. Вивчення магнітного поля соленоїда


© 2006-2020 Інформація про сайт