Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Коливання та хвилі
pdf-icon.png 4.1. Вивчення стоячих хвиль та визначення власних частот коливань струни
pdf-icon.png 4.2. Вивчення стоячих хвиль та визначення власних частот коливань струни
pdf-icon.png 4.3. Вивчення складання взаємно перпендикулярних коливань однакової частоти
pdf-icon.png 4.4.  Вивчення хвильових явищ на поверхні води
pdf-icon.png 4.6. Вивчення вільних коливань математичного маятника
pdf-icon.png 4.7. Вивчення вільних коливань оборотного маятника
pdf-icon.png 4.8. Визначення швидкості звуку в твердих тілах
pdf-icon.png 4.9. Визначення швидкості звуку в повітрі
pdf-icon.png 4.27.1. Вимірювання за допомогою осцилографу
pdf-icon.png 4.27.2. Вивчення електричних властивостей сегнетоелектриків
pdf-icon.png 4.27.3. Визначення відношення заряду електрона до його маси методом магнетрона
pdf-icon.png 4.27.4. Дослідження магнітного поля соленоїда за допомогою датчика Холла
pdf-icon.png 4.27.5. Дослідження явища взаємної індукції
pdf-icon.png 4.27.6. Визначення роботи виходу електронів з металу
pdf-icon.png 4.27.7. Дослідження гістерезису феромагнітних матеріалів
pdf-icon.png 4.27.8. Дослідження процесів зарядки і розрядки конденсатора
pdf-icon.png 4.27.10. Дослідження згасаючих коливань в коливальному контурі
pdf-icon.png 4.27.11. Вивчення вимушених електричних коливань у коливальному контурі
pdf-icon.png 4.27.12. Дослідження релаксаційних коливань
pdf-icon.png 4.27.13. Дослідження обміну енергією коливань у зв'язаних контурах
pdf-icon.png 4.37. Додавання взаємно перпендикулярних коливань
pdf-icon.png 4.42. Вивчення релаксаційних коливань


© 2006-2020 Інформація про сайт