Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Геометрична та хвильова оптика 
pdf-icon.png 5.54.
 Визначення показників заломлення розчинів солей за допомогою рефрактометра
pdf-icon.png 5.56.
Вивчення дисперсії спектральної призми за допомогою гоніометра
pdf-icon.png 5.57.
Вивчення дифракції світла за допомогою гоніометра
pdf-icon.png 5.58.
Вивчення явища інтерференції світла за допомогою біпризми Френеля
pdf-icon.png 5.59.
Вивчення інтерференційної схеми одержання кілець Ньютона
pdf-icon.png 5.61.
Дослідження обертання площини поляризації світла
pdf-icon.png 5.72.
Контроль локальної товщини прозорих матеріалів методом лазерної інтерферометрії
pdf-icon.png 5.73.
Вивчення дифракційних явищ на періодичних і неперіодичних структурах
pdf-icon.png 5.74.
Одержання й дослідження поляризованого світла
pdf-icon.png 5.75.
Вивчення явища інтерференції світла за допомогою біпризми Френеля
pdf-icon.png 5.78.
Вивчення дифракції світла від однієї щілини
pdf-icon.png 5.79.
Експериментальне вивчення співвідношення невизначеностей
pdf-icon.png 5.80.
Визначення фокусних відстаней тонких лінз
pdf-icon.png 5.82.
Визначення фокусних відстаней й аберацій тонких лінз

© 2006-2020 Інформація про сайт