Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Квантова фізика
pdf.png 6.0. Додаток до робіт з фізики твердого тіла
pdf.png 6.1. Вивчення залежності опору напівпровідників від температури та визначення ширини забороненої зони напівпровідника
pdf.png 6.2. Вивчення залежності опору металів від температури
pdf.png 6.3. Дослідження роботи напівпровідникових діодів
pdf.png 6.4. Дослідження ефекту Холла у напівпровідниках
pdf-icon.png 6.60
Вивчення спектра атома водню
pdf.png 6.62. Дослідження фотопровідності напівпровідників на прикладі фотодіода
pdf-icon.png 6.68.
Визначення сталої Стефана-Больцмана за допомогою оптичного пірометра
pdf-icon.png 6.77.
Дослідження поглинання гамма-випромінювання різними матеріалами
pdf-icon.png 6.81.
Дослідження випромінювання абсолютно чорного тіла і визначення сталої Стефана-Больцмана


© 2006-2020 Інформація про сайт