Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Молекулярна фізика
pdf.png 2.20. Визначення теплопровідності червоної цегли
pdf.png 2.21. Вимірювання вологості повітря
pdf.png 2.22. Вивчення явища внутрішнього тертя
pdf.png 2.23. Визначення поверхневого натягу рідини
pdf.png 2.24. Визначення коефіцієнта в'язкості повітря і середньої довжини вільного пробігу молекул азоту
pdf.png 2.26. Визначення відношення питомих теплоємностей газів методом адіабатного розширення
pdf.png 2.27. Визначення теплопровідності твердих тіл


© 2006-2020 Інформація про сайт