Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Механіка
pdf.png 1.1. Вивчення методики статистичної обробки експериментальних даних
pdf.png 1.2. Вивчення законів падіння на приладі Атвуда
pdf.png 1.3. Визначення коефіцієнта тертя кочення з допомогою похилого маятника
pdf.png 1.4. Дослідження зітткнення куль
pdf.png 1.5. Вивчення законів обертального руху на хрестоподібному маятнику Обербека
pdf.png 1.6. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
pdf.png 1.9. Визначення моментів інерції твердого тіла за допомогою крутильного маятника
pdf.png 1.10. Визначення швидкості польоту «кулі» за допомогою крутильного балістичного маятника
pdf.png 1.11. Визначення момента інерції маятника Максвелла динамічним методом
pdf.png 1.14. Вивчення руху гіроскопу
pdf.png 1.15. Определение момента инерции крестообразного маятника Обербека
pdf.png 1.16. Вивчення законів обертального руху і визначення моменту інерції за допомогою обертового столика
pdf.png 1.17. Визначення модуля Юнга сталі з розтягування дроту
pdf.png 1.18. Вивчення зіткнення мікрочастинок


© 2006-2019 Інформація про сайт