Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Механіка
pdf.png 1.1. Вивчення методики статистичної обробки експериментальних даних
pdf.png 1.2. Вивчення законів динаміки поступального руху на приладі Атвуда
pdf.png 1.3. Визначення коефіцієнта тертя кочення за допомогою похилого маятника
pdf.png 1.4. Вивчення закономірностей пружного зіткнення куль
RAR 1.4. Вивчення закономірностей пружного зіткнення куль (робота для дистанційного виконання)
pdf.png 1.5. Визначення моменту інерції хрестоподібного маятника Обербека
RAR 1.5. Визначення моменту інерції хрестоподібного маятника Обербека (робота для дистанційного виконання)
pdf.png 1.6. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
pdf.png 1.9. Визначення моментів інерції твердого тіла за допомогою крутильного маятника
pdf.png 1.10. Визначення швидкості польоту «кулі» за допомогою крутильного балістичного маятника
pdf.png 1.11. Визначення момента інерції маятника Максвелла динамічним методом
pdf.png 1.14. Вивчення руху гіроскопа
pdf.png 1.15. Определение момента инерции крестообразного маятника Обербека
pdf.png 1.16. Визначення момента інерції тіл динамічним методом
pdf.png 1.17. Визначення модуля Юнга сталі з розтягування дроту
pdf.png 1.18. Вивчення зіткнення мікрочастинок


© 2006-2020 Інформація про сайт